CPNS

50+ Contoh Soal CPNS 2021 Tes Intelegensia Umum : Tes Antonim Kata (Lawan Kata)

×

50+ Contoh Soal CPNS 2021 Tes Intelegensia Umum : Tes Antonim Kata (Lawan Kata)

Share this article
Contoh Soal TIU
Contoh Soal TIU

Contoh Soal CPNS Tes Intelegensi – Tes Antonim Kata. CPNS memiliki sistem tes yang terdiri dari 3 Tes Utama yaitu Tes Intelegensia Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Kemampuan Bidang. Salah satu Tes Intelegensi Umum terdiri dari Tes Antonim Kata. Tes ini terlihat sangat mudah, akan tetapi kekurangan latihan bisa jadi penyebab anda menyepelekan tes ini sehingga nilai anda dapat berkurang.

Contoh Soal TIU

500+ Kumpulan Contoh Soal CPNS Terlengkap Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasannya

Tes Antonim Kata adalah tes mencari kata lawan dari yang ditanyakan. Anda bisa belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk dapat mengerjakan soal ini. Berikut adalah Contoh Soal CPNS Tes Antonim Kata :

Soal CPNS Antonim Kata

1. NOMADIK
a. Tak teratur
b. Anomali
c. Sesuai warna
d. Mapan
e. Menetap

2. UNIVERSAL
a. Parsial
b. Separatis
c. Lateral
d. Mondial
e. Fakultatif

3. PERTEMUAN 
a. Perceraian
b. Do’a Bersama
c. Perpisahan
d. Rapat
e. Musyawarah

4. FONEM
 a. Morfem
b. Huruf
c. Aksara
d. Kata
e. Kalimat

5. ANTIPATI
a. Melawan
b. Setuju
c. Lekas mati
d. Simpati
e. Bertahan hidup

6. KHAS 
a. KHUSUS
b. WABIL KHUSUS
c. INKLUSIF
d. EKSKLUSIF
e. UMUM

7. APRIORI
a. Unggulan
b. Tidak istimewa
c. Proporsi
d. Aposteriori
e. Prioritas

8. EKLEKTIK
a. Elektronik
b. Didaktik
c. Tidak pilih-pilih
d. Memilih
e. Eksentrik

9. ASLI
a. Kuno
b. Sederhana
c. Duplikat
d. Murni
e. Orisinil

10. SEKARANG
 a. Esok
b. Kemarin
c. Lusa
d. Kapan-Kapan
e. Suatu Masa

11. LEGISLATIF
a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Eksekusi
d. Permusyawaratan
e. Implementatif

12. PASTI 
a. Pokok
b. Tetap
c. Spekulasi
d. Kebetulan
e. Nasib

13. BULAT
a. Bola
b. Lingkaran
c. Bundar
d. Lonjong
e. Oval

14. AMAL 
a. Mal
b. Kebaikan
c. Manusia
d. Janji
e. Perbuatan

15. BUKIT
a. Sungai
b. Jurang
c. Lembah
d. Tebing
e. Ngarai

16. SEKULER
a. Duniawi
b. Keagamaan
c. Serikat
d. Ketiga
e. Pemberian

17. KONVEKS
a. Lensa
b. Optik
c. Kerucut
d. Cekung
e. Cembung

18. IBU 
a. Anak
b. Putri
c. Nenek
d. Kakek
e. Cucu

19. MUSKIL
 a. Mustahil
b. Mungkin
c. Jahil
d. Hal
e. Andil

20. VOKAL 
a. Patuh
b. Oval
c. Pendiam
d. Konsonan
e. Fokus

21. SPORADIS
a. Jarang
b. Kerap
c. Laten
d. Seperti
e. Berhenti

22. SEKULER
a. Keagamaan
b. Serikat
c. Pemberian
d. Duniawi
e. Kedua

23. RAWAN 
a. Lazim
b. Awam
c. Rahasia
d. Aman
e. Nyaman

24. AMATIR
a. Kuatir
b. Kampiun
c. Jago
d. Profesor
e. Teknologi

25. ABSURD
a. Omong kosong
b. Kekecualian
c. Tak terpakai
d. Masuk akal
e. Mustahil

26. ANGGARA
a. Kasih
b. Gembira
c. Jinak
d. Sengsara
e. Lunak

27. PROMINEN
a. Biasa
b. Konsisten
c. Tak setuju
d. Perintis
e. Konsekuen

28. CANGGIH
a. Moderen
b. Terlambat
c. Diam
d. Kuno
e. Sederhana

29. KONKAF
a. Konveks
b. Optik
c. Lensa
d. Cekung
e. Konveksi

30. PERINTIS
a. Pioner
b. Pembawa
c. Generasi
d. Pewaris
e. Pendahulu

31. TINGGI
a. Bawah
b. Kerdil
c. Kecil
d. Rendah
e. Pendek

32. GEGAI
a. Petir
b. Sahih
c. Lemah
d. Kuat
e. Berhasil

33. TETIRAN
a. Petir
b. Asli
c. Amatiran
d. Imitasi
e. Palsu

34. EKSPRESI
a. Kuasai
b. Cepat
c. Lambat
d. Impresi
e. Reaksi

35. TEKS 
a. Naskah
b. Konteks
c. Tekstil
d. Tekstur
e. Lateks

36. TAKZIM
 a. Lazim
b. Yakin
c. Patuh
d. Hormat
e. Acuh

37. KEBIJAKAN 
a. Kebajikan
b. Keputusan
c. Kekacauan
d. Kerancauan
e. Kecerobohan


38. KONKLUSIF
a. Eksklusif
b. Persepsi
c. Proposisi
d. Elusif
e. Kolusi

39. MAKAR
a. Boleh
b. Menutupi
c. Mengeluh
d. Jujur
e. Muslihat

40. CURANG
 a. Licik
b. Cerdik
c. Cendikia
d. Sportif
e. Masif

41. ELASTIS
a. Ceroboh
b. Taktis
c. Praktis
d. Kaku
e. Lentur

42. DEDUKSI
a. Intuisi
b. Transduksi
c. Reduksi
d. Konduksi
e. Induksi

43. MONOTON
a. Terus menerus
b. Berselang-seling
c. Berubah-ubah
d. Berulang-ulang
e. Bergerak-gerak

44. MANDIRI
a. Swasembada
b. Mengikuti
c. Bergantung
d. Roboh
e. Berdikari

45. CUCU 
a. Anak
b. Putri
c. Kakek
d. Cicit
e. Ayah

46. LONGGAR
a. Disiplin
b. Kecil
c. Sempit
d. Pas
e. Tegas

47. ABADI 
a. Abad
b. Fana
c. Dunia
d. Kecewa
e. Kehancuran

Kunci Jawaban Soal CPNS Antonim Kata

1. NOMADIK >< menetap
2. UNIVERSAL >< parsial
3. PERTEMUAN >< perpisahan
4. FONEM >< morfem
5. ANTIPATI >< simpati
6. KHAS >< umum
7. APRIORI >< aposteriori
8. EKLEKTIK >< tidak pilih-pilih
9. ASLI >< duplikat
10. SEKARANG >< esok
11. LEGISLATIF >< eksekutif
12. PASTI >< spekulasi
13. BULAT >< pasca
14. AMAL >< mal
15. BUKIT >< lembah
16. SEKULER >< keagamaan
17. KONVEKS >< cekung
18. IBU >< anak
19. MUSKIL >< mungkin
20. VOKAL >< konsonan
21. SPORADIS >< jarang
22. SEKULER >< keagamaan
23. RAWAN >< aman
24. AMATIR >< kampiun
25. ABSURD >< masuk akal
26. ANGGARA >< sengsara
27. PROMINEN >< biasa
28. CANGGIH >< sederhana
29. KONKAF >< konveks
30. PERINTIS >< pewaris
31. TINGGI >< rendah
32. GEGAI >< kuat
33. TETIRAN >< asli
34. EKSPRESI >< impresi
35. TEKS >< konteks
36. TAKZIM >< acuh
37. KEBIJAKAN >< kecerobohan
38. KONKLUSIF >< proposisi
39. MAKAR >< muslihat
40. CURANG >< sportif
41. ELASTIS >< kaku
42. DEDUKSI >< induksi
43. MONOTON >< berubah-ubah
44. MANDIRI >< bergantung
45. CUCU >< kakek
46. LONGGAR >< tegas
47. ABADI >< fana

Response (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belanja Shopee Mom & Kids