Surat Kuasa merupakan surat yang tujuan dibuatnya adalah untuk memberikan suatu kuasa atau wewenang kepada pihak tertentu guna melaksanakan suatu tugas atas nama si pemberi kuasa. Dengan menggunakan Surat Kuasa […]